"โรงเรียนสุพรรณภูมิ" ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง  
 
  

แผนที่โรงเรียน

 
 
 

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนในโครงการมาตราฐานสากลที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Quality Award : OBECQA) ระดับ OBECQA ของปี พ.ศ.2566

 
ประกาศโรงเรียนสุพรรณภูมิ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั้วคราวตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
 

 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จำนวน 200 คน เข้ารับการอบรม "โครงการเปิดโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 " จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการอบรมครั้งนี้ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of the Basic Education Commission Quality Award: OBECQA) ระดับ OBECQA ของปี พ.ศ. 2566
 
 
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี 2567 จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วันที่6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นางกมลรัตน์ พรมสุข นางสาวพจน์พิชชา เผือกนาค และนายนพพล เทียนดำ ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เข้ารับการอบรมขยายผลการพัฒนาศักยภาพครู โรงเรียนเครือข่าย โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษาตามหลักสูตรชั้นประถมศึกษาปีที่5 ภาคเรียนที่ 1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์พลังสิบ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี
 
 
วันที่6 กรกฎาคม พ.ศ.2567 นางสาวปริตา เจิมศิริ ครูปฐมวัยโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการคณิตศาสตร์จำนวนการนับและการสำรวจทางคณิตศาสตร์ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับปฐมวัย ณ หอประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
 
วันที่​ 6 กรกฎาคม​ พ.ศ. 2567​ นายอนิรุตน์​ ภมรพล ครู​โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ​ ได้​นำ​นัก​กีฬาทีมสุพรรณ​ภูมิ​ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน "ฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรีลีก ระดับประถมศึกษา เมืองสุพรรณบุรีจูเนียร์ลีก" ประจำปี 2567 ณ​ สนามกีฬา​โรงเรียน​บ้าน​ท่าเสด็จ
 
 
วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งโรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
 
 
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ศรีอยุธยา ไลอ้อน ปาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์นอกห้องเรียน และทักษะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ซึ่งโรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
 
 
วันที่​ 4​ กรกฎาคม พ.ศ. 2567​ นายศุภกร เวชวิฐาน​ รองผู้​อำนวยการ​โรงเรียน​สุพร​รณภูมิพร้อมทั้งนายกฤติน​ ศรี​แก้ว​ นายสวิช​ เครือแสง​ และนายณัฐวุฒิ​ ระดมงาม​ ครู​โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ​ เข้าร่วม​พิธี​ทำน้ำพระพุทธมนต์​ศักดิ์​สิสิทธิ์ เนื่องในโอกาส​มหา​มงคล​เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ​ 28​ กรกฎาคม​ 2567 ณ​ บริเวณ​พิธี​วัดป่าเลไลยก์​วรวิหาร​ จังหวัด​สุพรรณบุรี
 
 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ "วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2567" บริเวณภายในโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อรณรงค์ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านร่างกายและจิตใจให้กับนักเรียนไม่ให้ตกเป็นทาสของยาเสพติดทุกประเภท
 
 
วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียนพิเศษ IEP (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนเสริมพิเศษในรายวิชาภาษาอังกฤษ ด้วยโปรแกรมภาษาอังกษ (NEO Program ) โดยการนำแท็บเล็ตมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
 
 
วันที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครู ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2567 ณ สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิรับการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ตามนโยบายของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข โดยเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เป็นคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้
 
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้นำนักเรียนระดับประถมศึกษาเข้าร่วมโครงการประกวดภาพวาดระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2024" รุ่นอายุ 8 - 11 ปีิ
 
 
โรงเรียน​สุพร​รณภูมิ​ขอขอบพระคุณ​ ทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่กลุ่ม​งานเวชกรรม​สังคม โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช​ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภาพ​เบื้องต้น​และงานทันตกรรม​ตรวจฟันเคลือบฟลู​ออไรด์ให้กับนักเรียน​ระดับชั้นอนุบาล ​2 - ชั้นประถม​ศึกษา​ปี​ที่ ​6​ ตั้งแต่วันที่ 17 - 24 มิถุนายน 2567​ ณ ห้องประชุม ​1 ​โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของครู และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ประสาทวิชาความรู้และปลูกฝังความดีงามให้แก่ลูกศิษย์ทุกคน จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เด็กชายมกรธวัสณ์ เลิศเศรษฐี นักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันเทควันโด ประเภทต่อสู้ รุ่นอายุ 5-6 ปี ชาย แมตช์พัทยาอินเตอร์เนชั่นแนล โอเพ่น 2567 ครั้งที่ 4 จังหวัดชลบุรี
 
 
วันที่ 14​ มิถุนายน​ พ.ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดประชุมการจัดระเบียบรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับ - ส่งนักเรียน ปีการศึกษา 2567 เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. เมืองสุพรรณบุรี และเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี มาชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรับ - ส่งนักเรียน ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วัน​​ที่ 14​ มิถุนายน พ.ศ. 2567 ซึ่งตรงกับวันพระ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งนักเรียนเดินทางไปทำบุญตักบาตร ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
 
 
วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดขึ้น ณ โรงอาหารโรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
วันที่ 1​1 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาว​อารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพร​รณภูมิ​พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูให้การต้อนรับ นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี ประธานกรรมการ นายพรชัย ยิ้มพงษ์ นายเชาวลิต บุญอิ่ม นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญ นายอโนทัย กลิ่นยา และนางสาวจิรัฐติพร สงวนสุทธิกุล​คณะกรรมการติดตาม ตรวจเยี่ยม และการประเมินพัฒนาการการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ณ อาคาร​กีฬาอเนกประสงค์​โรงเรียนสุพรรณ​ภูมิ
 
 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระหว่างโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล กับโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อให้การพัฒนาโรงเรียนเข้าสู่โรงเรียนคุณธรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล
 
 
วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิให้การต้อนรับ นายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อํานวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 นางเกสรา อารยะจารุ และนางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สุพรรณบุรี เขต 1 ที่มาให้กำลังใจและข้อเสนอแนะแนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA ให้กับคณะผู้บริหารและคณะครู
 
 
วันที่ 4​ มิถุนายน​ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับเกียรติจาก ร.ต.ท.นิคม ประชานันท์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี ครูแดร์ (D.E.A.R) เพื่อมาให้ความรู้แก่นักเรียน​ชั้น​ประถมศึกษา​ปี​ที่​ 6​ เรื่อง "พิษภัยของยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้า" เพื่อให้ความรู้และทักษะแก่เด็กนักเรียนไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและบุหรี่ไฟฟ้า ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและควบคุมบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษา เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567
 
 
วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 นางสาวกัณฑิมา ศรีอุดม และนายธนกฤต บัวชุม ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมทั้งตัวแทนนักเรียนเข้ารับการอบรมสร้างความรอบรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้กับแกนนำครูและนักเรียนโรงเรียน อย.น้อย ปี 2567 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับเกียรติจาก พ.ต.ต. ธีรนิติ์ กาญจนะ สารวัตร (สอบสวน) สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในหัวข้อ “เด็กสุพรรณ รู้เท่าทัน ป้องกันภัย จากโลกออนไลน์“ เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย
 
 
วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าระหัด มาอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่คณะครูและนักเรียนเมื่อเกิดอัคคีภัยในโรงเรียน
 
 
วันที่ 23 พฤษภาคม​ พ.ศ. 2567 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2567 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุพรรณภูมิให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567 งานแนะแนวโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี และโรงเรียนสงวนหญิง มาให้ความรู้และคำแนะนำอันเป็นประโยชน์ด้านการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วัน​​ที่ 25 มกราคม​ พ.ศ. 2567 ซึ่งตรงกับวันพระ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งนักเรียนเดินทางไปทำบุญตักบาตร ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
 
 
วันที่​ 19​ มกราคม พ.ศ. 2567​ นางสาววิพาพร เปลี่ยนทองดี รองผู้อำนวยการ แและนางสาวปราณี เภาหิงค์ หัวหน้างานวิชาการ ได้เป็​นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทำรายงานวิธีการดำเนินงานของโรงเรียน โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ตามแนวทางบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมสโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1
 
 
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวดวงทิพย์ เพ็ชรนิล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป. สพ 1 ให้เกียรติมาแนะนำแนวทาง เรื่อง "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ปฐมวัยและการเตรียมพร้อมรับการประเมินมาตรฐานโรงเรียนปฐมวัยต้นแบบ​" ให้กับคณะครูปฐมวัย​โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ
 
 
วันที่​ 20​ มกราคม พ.ศ. 2567​ นางสาวจารุวรรณ​ ศิริรัตน์​ ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ เป็นตัวแทนโรงเรียนสุพรรณภูมิร่วมงานวันโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ประจำปี 2567​ ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์เจ้าพระยายมราช (ปั้น​ สุขุม) อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 นายชิณทรัพย์ มีศิริ และนายสวิช เครือแสง ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าวัดไชนาวาส อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2567 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมทั้งผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมกิจกรรมวันครูครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 โดยร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีบูรพาจารย์และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
 
วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดสนามเด็กเล่น “ป่าเลไลยก์สานสัมพันธ์ สร้างสรรค์สนามเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสโมสรโรตารีป่าเลไลยก์ พื้นที่ 30 ภาค 3330 โรตารีสากล ปีโรตารี 2566-2567
โดยมีนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานในครั้งนี้
 
 
English can be fun!
The Intensive English Program students had a field day Friday, January 5th at Bangyai English Village for a day of English camp. English camp is always fun, but this time was special with boating, rock wall climbing, ziplining, crossing a rope bridge, bowling etc. Everyone returned to campus happy tired.
We took Suphannapoom English camp to a new level.
 
 
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ให้การต้อนรับ นางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่ได้มานิเทศเพื่อขับเคลื่อนการยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายจุดเน้น SPB1 Plus10 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
 
เมื่อวันที่​ 29​ ธันวาคม พ.ศ. 2566​ นางลักขณา​ โพธิ์​เขียว ครู​โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้นำนักเรียนร่วมแสดงในงาน “Countdown Suphanburi 2024” เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี​ ณ บริเวณสวนเฉลิมภัทรราชินี หอคอยบรรหารแจ่มใส อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2566​ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้ดำเนินการสอบ Pre - NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2566 ตามนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และนำผลการทดสอบมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิขอแสดงความยินดี🥋
ด.ญ.ปรียาดา เบ้าพรุมมานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
การแข่งขัน
ประเภท : ต่อสู้
รุ่นอายุ 11-12 ปีหญิง
รุ่นน้ำหนัก 50+ kg.
ตำแหน่ง : ชนะเลิศ 🥇
ในรายการ : เพชรบุรีเทควันโอเพ่น ครั้งที่14 ชิงแชมป์ภาคกลาง ในวันที่ 23 ธันวาคม 2566
ณ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 
 
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การประกวดซานต้าและแซนตี้ การแสดงผลงานนักเรียนและกิจกรรมนันทนาการให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุกพร้อมรับของรางวัลมากมาย ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ และคณะครูได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปรับมอบทุนการศึกษาจาก คุณสมชาย - คุณรัชนี สุจิตต์ และ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
 
 
โรงเรียนสุพรรณภูมิ เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครังที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1
 
 
วันที่ 22-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้นำลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อฝึกการมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ฝึกฝนความอดทน มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน และมีทักษะการใช้ชีวิตเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 " คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ ดำเนินการจัดทำสนาม Brain Base Learning (BBL) เพื่อเป็นสถานที่สำหรับการเล่นอย่างสร้างสรรค์ของนักเรียน ช่วยเสริมสร้างให้สมองสั่งการเพื่อให้เกิดการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่ ซึ่งการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดวงจรสมองที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับนำไปใช้ในการเรียนรู้สิ่งที่ยากและทักษะที่ซับซ้อน ได้แก่ หลักภาษา และกระบวนการทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นของขวัญต้อนรับวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับลูกสุพรรณภูมิทุกคน
 
 
 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กับ ดร.พรรณมาส พรมพิลา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการจัดการขยะในโรงเรียน สร้างจิตสำนึกในการลด คัดแยก และนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรม "การพัฒนาทักษะการอ่านคล่องและเขียนคล่อง" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออกและเขียนไม่ได้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
 
 วัน​ศุกร์​ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งตรงกับวันพระ (แรม​ 8 ค่ำ เดือน 9) นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมทั้งนักเรียนเดินทางไปทำบุญตักบาตร ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อการประพฤติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี
 
 
 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการเข้าค่าย “คนดีศรีสุพรรณภูมิ” ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์โรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งได้รับเกียรติและความกรุณาจากพระวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ชักนำคุณธรรมสู่ห้องเรียน เพียรติดตามความดี และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
 
 
 วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ และคณะครูมาร่วมให้กำลังใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 2-6 ในการสอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 เด็ก​หญิง​ปรียาดา เบ้าพรุมมา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7
โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเทควันโด ประเภทเคียวรูกิ (ต่อสู้) ยุวชนหญิง อายุ 11-12 ปี รุ่นน้ำหนัก +45 ขึ้นไป ในรายการ "AYUTTHAYA TAEKWONDO OPEN CHAMPIONSHIP 2023" ณ ห้าง THE SKY AYUTTHAYA จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
 
 วันเสาร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมกิจกรรมตักบาตรทางน้ำ "นาวาภิกขาจาร" ย้อนวิถีชีวิตชาวพุทธริมฝั่งแม่น้ำในอดีต อีกทั้งยังร่วมส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมริมฝั่งน้ำ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วยสุพรรณบุรี วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ และคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวคุณธรรมโรงเรียนสุพรรณภูมิ ดำเนินการคัดเลือก “ครอบครัวคุณธรรม ระดับสถานศึกษา” เพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนสุพรรณภูมิ ในการคัดเลือกครอบครัวคุณธรรม ระดับอำเภอ ตามโครงการคนดีศรีสุพรรณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท นาบาติ (ไทยแลนด์) ได้มามอบขนมเวเฟอร์ "Ahh siip" และจัดกิจกรรม "Ahh siip อร่อยเวอร์ ชิ้นเดียวไม่เคยพอ" ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิทุกคน เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์และสันทนาการเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับนักเรียน
 
 
 วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะครูและนักเรียนได้จัดกิจกรรม "วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566" ซึ่งมีการอ่านสารวันต่อต้านยาเสพติดโลก และการเดินรณรงค์บริเวณภายในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด
 
 
 วันที่ 17-18 และ 24-25 มิถุนายน พ.ศ.2566 คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการศูนย์เยาวชนท้องถิ่นจังหวัดสุพรรณบบุรี กิจกรรมการพัฒนาทักษะการแสดง เพลงอีแซว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 เมื่อวันที่ 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับมอบหมายจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เป็นสนามสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2566
 
 
 วันที่ 23มิถุนายน พ.ศ.2566 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เข้าร่วมอบรมผู้นำนักเรียน เรื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ ภายใต้โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร เพื่อให้นักเรียนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพและส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนต่อไป ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับเกียรติจากคุณตาเสริม สิทธิกรุณา และคุณตาปลด แก้วประเสริฐ ซึ่งเป็นครูภูมิปัญญาท้องถิ่นจากตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาสอนการตีตะโพน และช่วยฝึกซ้อมการแสดงเพลงอีแซวให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิที่เป็นแกนนำเพลงอีแซว
 
 
 วันที่​ 16​ มิถุนายน​ พ.ศ.2566​สำนัก​งานขนส่งจังหวัด​สุพรรณบุรี​ได้มาจัดประชุมชี้แจง​การจัดระเบียบการให้บริการรับ-ส่งนักเรียน​ของผู้ประกอบการ​รถตู้​เพื่อ​ความปลอดภัย​ของนักเรียน​ ณ​ ห้องประชุม ​1​ โรงเรียน​สุพรรณ​ภูมิ
 
 
 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครู ได้ไปศึกษาดูงาน “โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA“ ณ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย จังหวัดเพชรบุรี เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงาน “โรงเรียนมาตรฐานสากล OBECQA“เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน และศึกษาดูงานในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน
 
 
 วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2566 บริษัท แลคตาซอย จำกัด ได้มาแจกนมแลคตาซอยให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง
 
 
 วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนน้อมรำลึกถึงพระคุณครูและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ที่ให้ความรู้และคอยปลูกฝังความดีงามให้แก่ศิษย์ทุกคน จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานนักเรียนและสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเป็นพลเมืองดีตามระบอบวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียน จัดขึ้น ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
 
 
 วันที่ 26​ พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2566 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุพรรณภูมิให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป​ ณ​ ห้องประชุม​ 2​ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดประชุมชี้แจงการจัดระเบียบการให้บริการรับ - ส่งนักเรียนของผู้ประกอบการรถตู้ เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ปีการศึกษา 2566 โดยมี ร.ต.อ. ชาญชัย จอมอาสา รองสารวัตรจราจร สภอ.เมืองสุพรรณบุรี มาชี้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ให้การต้อนรับนางเกสรา อารยะจารุ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 นางสาวอมรรัตน์ แสงทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังพระนอน และนายสมชาย เวียงชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพันตำลึง ในการนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบบริเวณโรงเรียน โรงอาหาร และอาคารเรียนต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 คณะครูระดับชั้นอนุบาลจัดกิจกรรม “เปิดบ้านอนุบาล (Kindergarten Open House) ประจำปีการศึกษา 2565 ” โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2-3 (2) เพื่อให้นักเรียนชั้นอนุบาลได้ร่วมกิจกรรมตามฐานการเรียนรู้ต่าง ๆ (3) เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนชั้นอนุบาลอย่างเหมาะสม ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมมอบถ้วยรางวัลและเหรียญรางวัลให้กับนักกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล กรีฑา แบดมินตัน เทเบิลเทนทิส และจักรยาน BMX ที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 เพื่อให้คณะครูและนักเรียนทุกคนร่วมแสดงความยินดีและเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาทุกคนที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้กับโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับชมการแสดง "จำอวดหน้าเวที เพลงฉ่อยวรรณคดีไทย ในบทเรียนยุคโควิด-19" จากคณะเพลงฉ่อย โอเล่การละครจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยและร่วมกันอนุรักษ์ศิลปะการแสดงของไทยให้มีความยั่งยืน
 
 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรม "การพัฒนาทักษะการอ่านคล่องและเขียนคล่อง" ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
 
 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรมมอบเกียรติบัตรและของขวัญ เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนและคณะครูที่ไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับชาติ เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดราชบุรี จำนวน 24 รายการ ซึ่งได้รับรางวัล 10 เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 5 เหรียญทองแดง และ 1 เข้าร่วมการแข่งขัน นับว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของรั้วฟ้า-แดง
 
 
 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ รองผู้อำนวยการ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา พร้อมด้วยนักกีฬาโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี “รุ่นอายุไม่เกิน 13 ปี” ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 คณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การพัฒนานวัตกรรมสื่อการสอนดิจิทัลเทคโนโลยีเสมือนจริงด้วยโปรแกรม Minecraft Education Edition เพื่อให้ครูสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการสร้างห้องเรียนหรือสร้างบทเรียนรูปแบบ Metaverse โลกเสมือนจริงให้กับผู้เรียน ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิขอขอบคุณคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ที่มาแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 เมื่อวันที่ 24-27 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูได้นำนักเรียนไปร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ณ จังหวัดราชบุรี ซึ่งโรงเรียนสุพรรณภูมิได้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 กิจกรรม นักเรียนจำนวน 82 คน และครูผู้ควบคุมนักเรียนจำนวน 48 คน
 
 
 เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจักรยาน BMX โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี
- รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประเภท Racing รุ่น 10 ปี ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Racing รุ่น 10 ปี ชาย
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Racing รุ่น 10 ปี ชาย
 
 
 วันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อนำเสนอการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนสุพรรณภูมิให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
 
 
 เมื่อวันที่ 22 - 24 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประเภทกรีฑา โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี
- ชนะเลิศคะแนนรวมรุ่น 10 ปีหญิง
- ชนะเลิศคะแนนรวมรุ่น 12 ปีหญิง
- รองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น 12 ปีชาย
- รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 10 ปีชาย
 
 
 เมื่อวันที่ 4-15 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.รุ่นอายุ 10 ปีชาย ได้รางวัลชนะเลิศ
2.รุ่นอายุ 12 ปีชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2
ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 
 
 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา 2564 "ระดับยอดเยี่ยม" ประเภทสถานศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษ
 
 
 เมื่อวันที่ 10-20 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.รุ่นอายุ 10 ปีชาย ได้รางวัลชนะเลิศ
2.รุ่นอายุ 12 ปีชาย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1
ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 
 
 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับการตรวจเยี่ยมโรงอาหารของสถานศึกษา ประจำปี 2565 จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารสำหรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีบวงสรวงถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ บริเวณหน้าวัดไชนาวาส
 
 
 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้ดำเนินการสอบ Pre - NT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทดสอบระดับชาติ (National Test : NT) ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และนำผลการทดสอบมาพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนต่อไป
 
 
 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิ จัดพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ประจำปี 2566 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและคณะครูที่ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 ดังนี้
1.นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับรางวัล SPB1 AWARDS ประเภทผู้บริหาร
2.นางสาวปารียา ฟักอินทร์ ได้รับรางวัล SPB1 AWARDS ประเภทครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
3.นางสายน้ำผึ้ง ปลื้มใจ ได้รับรางวัล SPB1 AWARDS ประเภทครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
4.สิบเอกชานนท์ การะเวก ได้รับรางวัล SPB1 AWARDS ประเภทครูผู้สอน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
5.นายเกียรติศักดิ์ วชิรบ้านกลาง ได้รับรางวัล SPB1 AWARDS ประเภทครูผู้สอน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
6.นางรุ่งนภา คชายุทธ ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
7.นางสาวรัชนี ทาเหล็ก ได้รับรางวัล “ครูดีในดวงใจ”
 
 
 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครู ร่วมงาน "วันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566" ณ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งมีพิธีตักบาตรข้าวสาร - อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์จำนวน 19 รูป พิธีบูชาบูรพาจารย์ ตลอดจนพิธียกย่องเชิดชูเกียรติและการมอบรางวัลให้แก่ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
 วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็ก ประจำปี 2566 ให้กับนักเรียนได้ร่วมสนุก มีทั้งการเล่นเกม แจกของขวัญ ของรางวัล ไอศกรีม ซึ่งทำให้นักเรียนทุกคนมีความสุข สนุกสนานในการร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ 2566 นายศุภกร เวชวิฐาน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ นายณัฐปคัลภ์ ชาติกูล ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา และนักกีฬาโรงเรียนสุพรรณภูมิ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี "สุพรรณิการ์เกมส์" ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ณ สนามการแข่งขันโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้จัดประชุมชี้แจงให้กับผู้ปกครองนักเรียนห้องเรียน IEP (Intensive English Program) ปีการศึกษา 2565 เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของโปรแกรมการเรียน IEP นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ปกครองได้เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนห้องเรียน IEP อีกด้วย
 
 
 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ รองผู้อำนวยการและคณะครูให้การต้อนรับ นางเกสรา อารยะจารุ นายภัทรวัตฐ์ ซื่อตรง นางสาวพิกุล ทำบุญตอบ นายอนุชา คะชาชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางกมลทิพย์ พุทธจำ และนางสาววราพร สุนทรวิภาต นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ที่มาตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมและให้กำลังใจกับคณะครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียนที่เป็นตัวแทนไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ที่จังหวัดราชบุรี
 
 
 เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้ดำเนินการสอบ Pre - RT นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading test : RT) ปีการศึกษา 2565
 
 
 เมื่อวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี “สุพรรณิการ์เกมส์ “ ปีที่ 8 ประจำปี 2565 ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.รุ่นอายุ 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศคะแนนรวม
2.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ
3.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ
4.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
6.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 
 
 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้เป็นสนามสอบเพื่อสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบแรก) ซึ่งมีนางสาวนิภา อุดมนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เพชรบุรี มาตรวจเยี่ยมสนามสอบเพื่อดูความเรียบร้อยในการสอบครั้งนี้
 
 
 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ 2566 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้ต้อนรับ ดร.ชบา พันธุ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางดวงทิพย์ เพชรนิล ศึกษานิเทศก์กลุ่มนิเทศฯ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่มานิเทศ ติดตามเกี่ยวกับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามโครงการ "บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย" ระดับปฐมวัย
 
 
 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ 2566 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้ให้โอวาทกับนักเรียนพร้อมทั้งอวยพรให้กับคณะครู บุคลากรและนักเรียน เนื่องในวันปีใหม่ 2566
 
 
 เมื่อวันที่ 27-29 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้นำลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ - ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อฝึกการมีระเบียบวินัย รู้จักการเสียสละเพื่อส่วนรวม ฝึกฝนความอดทน มีความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน และมีทักษะการใช้ชีวิตเมื่อเผชิญปัญหาและอุปสรรค ณ ค่ายลูกเสืออู่ทองสักทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิขอขอบพระคุณ บริษัท เนสท์เล่ (ประเทศไทย) จำกัด ที่มาจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย "กีฬาคือครูชีวิตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และแจกเครื่องดื่มไมโลให้กับนักเรียนชั้น ป.1-6 ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารอำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ตามนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย "เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน" ในการนี้ นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมทั้งคณะผู้บริหารร่วมให้กำลังใจนักเรียนและคณะครูทุกระดับชั้น
 
 
 เมื่อวันที่ 22 -23 ธันวาคม พ.ศ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "เทเบิลเทนนิส" โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดสุพรรณบุรี "สุพรรณิการ์เกมส์ ปีที่ 8 ประจำปี 2565" ระดับจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการแข่งขันมีดังนี้
1.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทหญิงเดี่ยว ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทชายเดี่ยว ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
3.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทหญิงคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
5.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
6.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทชายคู่ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
7.รุ่นอายุ 10 ปี ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
8.รุ่นอายุ 12 ปี ประเภทคู่ผสม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ซึ่งได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกีฬา
 
 
 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับเกียรติจาก ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พร้อมคณะผู้บริหาร มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 เมื่อวันที่ 21-23 ธันวาคม พ.ศ. 2565 คณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นการศึกษา ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565” ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ สำหรับผลการแข่งขันโรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เพื่อไปแข่งขันระดับภาคกลางและภาคตะวันออก และระดับชาติ จำนวน 24 รายการ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 46 รายการ เหรียญเงิน จำนวน 7 รายการ เหรียญทองแดง จำนวน 1 รายการ และเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 1 รายการ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของรั้วฟ้า-แดง
 
 
 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิและคณะครู ได้นำนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปรับมอบทุนการศึกษาจาก คุณสมชาย - คุณรัชนี สุจิตต์ และ ส.ส.สรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนา ณ ปั๊มน้ำมัน ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางวัชิราภรณ์ โตงาม และนางสาวศศิกาญจณ์ พิโรดมอังกูร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้นำตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม กิจกรรมสร้างเครือข่าย “ผู้นำเยาวชน” โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. (MOU) เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ณ โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์
 
 
 โรงเรียนสุพรรณภูมิขอขอบพระคุณ บริษัท ชมเดือน คอมเพล็กซ์ จำกัด ที่มอบเงินสนับสนุนชมรมกีฬาฟุตบอล "สุพรรณภูมิฟุตบอลคลับ SUPHANNAPOOM FC." เพื่อจัดซื้อชุดกีฬาสำหรับการแข่งขันฟุตบอลรายการ "สุพรรณิการ์เกมส์" ของจังหวัดสุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับรางวัล ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษ (Spelling bee)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิให้เกียรติมอบพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนทุกคน
 
 
 วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ และรองผู้อำนวยการ ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงานส่งเสริม ป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตของเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียนในอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี และโรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ ณ หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
 
 
 วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ รองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้สอนลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้ร่วมรับฟังคำแนะนำการตั้งกองลูกเสือและการตั้งหมู่ยุวกาชาดในสถานศึกษา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายพยัพ สาธุพันธ์ ข้าราชการบำนาญ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ให้คำแนะนำในการดำเนินงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนสุพรรณภูมิิ
 
 
 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ 2565 ซึ่งตรงกับวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 1 ) นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบ
 
 
 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ นางสาววิพาพร เปลี่ยนทองดี รองผู้อำนวยการ และนางสาวปราณี เภาหิงค์ หัวหน้างานวิชาการ ได้ร่วมประชุมการให้คำปรึกษาแนวทางในการดูแลสุขภาพจิต และความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ของนักเรียน จากแพทย์หญิงภาระวี ชโลธร แพทย์หญิงเกวลี ชัยสุวรรณรักษ์ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น นางศศิธร เนียมอินทร์ พยาบาลจิตเวชเด็กและวัยรุ่น และนายณัฐชนน สุนทรวิภาต นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำ สพท. โดยได้รับเกียรติจากนายจำลอง บุญเรืองโรจน์ รองผู้อำนวยการ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข และนางสาวพิกุล ทำบุญตอบ ศึกษานิเทศก์ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการต่าง ๆ ดังนี้
   1.การแข่งขันโครงการเพชรอุทัย ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี
   2.การแข่งขันเอ็ดดูพลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชาเลนจ์ ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา
   3.การสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565
   4.โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ( TEDET) ระดับชั้นประถมศึกษา ประจำปี 2564
   5.นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
   6.กิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดคำนวณ (คิดเลขเร็ว) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
 
 "ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี" วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะครูและนักเรียนชมรมกีฬาฟุตบอลโรงเรียนสุพรรณภูมิ "สุพรรณภูมิฟุตบอลคลับ (SUPHANNAPOOM FC) " รับมอบลูกฟุตบอลจากนายสราวุธ วิเชียร ผู้บริหารบริษัท A.O. PREMIUM CLUB ณ โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นายศุภกร เวชวิฐาน รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยสิบเอกชานนท์ การะเวก และนายอนิรุตน์ ภมรพล ครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมพิธีวางพวงมาลา "งานวาระเกียรติยศครบรอบ 124 ปี โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย" ณ อาคารสมาคมนักเรียนเก่าฯ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
 
  วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ 2565 ซึ่งตรงกับวันพระ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 1) นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบ
 
  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมของโรงเรียนสุพรรณภูมิ ไปร่วมจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปี 2565" ณ อาคารโดมนพรัตน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ซึ่งมีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว และ 4 ร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้
 
  วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ที่ได้รับรางวัล "กิจกรรมลายมือสวยด้วยฝีมือ" และ "กิจกรรมเขียนตามคำบอก" ตามกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านคล่อง-เขียนคล่อง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิให้เกียรติมอบเกียรติบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทกับนักเรียนทุกคน
 
  วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดกิจกรรม "จิตอาสา พัฒนาโรงเรียน” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณภายในโรงเรียนสุพรรณภูมิให้มีความสะอาด ปลอดภัย และสวยงาม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคชาติไทยพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี และคุณหลุยส์ เฮสดาซัน คุณณัฐฌา บุญปอง ดารานักแสดงช่อง 7 มาร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ กับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิในครั้งนี้ด้วย
 
  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับการตรวจประเมินโรงอาหารและส้วมของสถานศึกษา ประจำปี 2565 จากเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เพื่อส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการบริโภคอาหารและมีส้วมที่ถูกสุขลักษณะสำหรับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
  โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอขอบพระคุณบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และประถมศึกษาปีที่ 6 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกให้กับนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ้ี
 
  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสำคัญของชาติ ได้แก่ 1.วันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2.วันชาติ 3.วันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรอย่างหาที่สุดมิได้ี
 
  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2565 ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 2-ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจาก “คุณธีรพล นพรัมภา” จำนวน 62 ทุน ซึ่งแบ่งทุนการศึกษาออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.ทุนเรียนดียอดเยี่ยม จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 2.ทุนเรียนดี จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 8,000 บาท 3.ทุนความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน ๆ ละ 5,000 บาท โดยมี นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมกันจัดพิธีมอบทุนการศึกษาครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
 
   เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสุพรรณภูมิได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "เพชรอุทัย ครั้งที่ 7 " ณ โรงเรียนอุทัยวิทยาคม จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิได้คว้ารางวัลและสร้างความภาคภูมิใจให้กับรั้วฟ้า-แดง อย่างมากมาย1
 
   วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการงานบริหารวิชาการ และหัวหน้างานวิชาการ เข้าร่วมการประชุมโครงการ "โรงเรียนมาตรฐานสากล ปี พ.ศ 2565" เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และกระบวน การจัดการเรียนรู้การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
 
   วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 ซึ่งตรงกับวันพระ (แรม 15 ค่ำ เดือน 12 ) นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบ
 
    วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 บริษัท ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มาแจกนมโฟร์โมสต์ให้กับนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อบำรุงสมองและเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
 
 
 
 
 
 
    วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ 2565 ซึ่งตรงกับวันพระ (แรม 8 ค่ำ เดือน 12 ) นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมทั้งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปทำบุญตักบาตร ฟังธรรม ณ วัดปราสาททอง และมีการสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิ เพื่อทำจิตใจให้สงบ
 
    วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับนางณัชนันทน์ บุตรดาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ที่มาตรวจเยี่ยมสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2565 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
    วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับเกียรติจาก นายสรชัด สุจิตต์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี เขต 1 มาอบรมให้ความรู้เรื่อง “การคัดแยกขยะในสถานศึกษา เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อม” ให้กับผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในโีรงเรียนให้สะอาด สวยงาม และปลอดภัยแก่นักเรียนทุกคน
 
    วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร "ตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 " เพื่อให้กำลังใจ ส่งเสริม สนับสนุนกับครูประจำชั้นด้านการจัดสภาพแวดล้อมในห้องเรียนและส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สวยงาม และเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
 
    วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ตามนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในห้องเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2
 
    วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ตามนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในห้องเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1
 
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ตามนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในห้องเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล3
 
    วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ทำบุญตักบาตรที่วัดปราสาททอง ตามกิจกรรมแต่งขาวเข้าวัดทุกวันพระ
 
    วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องเรียน ตามนโยบายจัดการสิ่งแวดล้อม ความสะอาดภายในห้องเรียนและสร้างบรรยากาศที่ดีในห้องเรียน ระดับชั้นอนุบาล2
 
 
 
 
 
    วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดบริเวณรอบโรงเรียน โรงอาหาร และอาคารเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 โดยได้รับความอนุเคระาห์รถฉีดน้ำและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลบาลเมืองสุพรรณบุรี
 
 
    วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมอบนโยบายในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและแจ้งข้อราชการต่างๆให้กับรองผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้รับทราบและถือปฏิบัติ
 
 
    วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2565 นางสาวอารีย์ บัญญัติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณภูมิ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนและข้าราชการครูโรงเรียนสุพรรณภูมิ ได้เข้าร่วมประชุม "ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพบเพื่อนครู"เพื่อรับฟังนโยบายแนวทางดำเนินงานการจัดการศึกษาปีงบประมาณ 2566 จากท่าน ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1 ณ ห้องประชุมศรีสุพรรณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต 1
 
 
    โรงเรียนสุพรรณภูมิขอขอบพระคุณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของโรคโควิด-19 และช่วยป้องกันโรคโควิด-19 ในวันที่ 23 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
     ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2565
 
    ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมพ.ศ 2565 ผู้บริหารและคณะครูระดับชั้นอนุบาล 2 -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นำนักเรียนไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ อุทยานมังกรสวรรค์ สุพรรณบุรี ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนในการนำบุตรหลานไปฉีดวัคซีนเป็นอย่างดี โรงเรียนสุพรรณภูมิ ขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการฉีดวัคซีนของนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิในครั้งนี้เป็นอย่างดี
 
 

 

 

 
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ"ครูชำนาญการพิเศษ"
 
 
 
 

 

 
 
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ"ครูชำนาญการ"
 
 
 
 
 

 

 
 
ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง"ครู"
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ขอแสดงความยินดีกันนักเรียนโรงเรียนสุพรรณภูมิได้รับสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้ารอบสองโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566
 
 
ประกาศโรงเรียนสุพรรณภูมิ
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
 

 
 
 
 
การจัดการเรียนการสอนทางไกล
โดย มูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียมฯ
 
 

  
ห้องเรียนออนไลน์
 

 


 
 
Last update : 11.07.2024