ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์กลาง โรงเรียนสุพรรณภูมิ สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

 
saraban_72010023@suphan1.go.th
 

ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ โรงเรียนสุพรรณภูมิ ปีพุทธศักราช 2566

 
คำสั่ง ที่ 173/2566 เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์